Gratis Offertes Asbest Inventariseren

Snel en eenvoudig offertes aanvragen, vergelijken en 100% zeker geld besparen

GRATIS OFFERTE ASBEST INVENTARISEREN

Vul het onderstaande formulier in, klik op verzenden en ontvang gratis offertes (volkomen vrijblijvend)

Gratis offertes ontvangen ? Vul dan bovenstaand formulier in en vraag gratis en vrijblijvend in 1 handeling meerdere offertes aan bij bedrijven in uw eigen regio.

Gratis Offerte Asbest Inventariseren

Benieuwd of er in huis of in een ander bouwwerk sprake is van asbest? U kunt daarvoor een asbestinventarisatie laten uitvoeren, waarvoor u uiteraard een gratis offerte kunt aanvragen.

Let op: om een asbestinventarisatie uit te laten voeren heeft de gecertificeerde onderneming een aantal gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om een tekening en/of een bestek, de beschavingsgeschiedenis en de saneringsgeschiedenis.

Vermoed u asbesthoudend materiaal in uw woning of bedrijf?

Voordat u asbest kunt laten verwijderen moet er eerst een asbestinventarisatierapport worden opgesteld

Op basis van de asbestinventarisatie kan de asbest veilig worden verwijderd

Op deze pagina leest u daar meer over, kunt u indicatieve kosten bekijken, maar bovenal eenvoudig via het hiernaast staande aanvraagformulier een aanvraag doen bij regionale asbestinventarisatie bedrijven. U ontvangt dan tot maximaal 6 offertes welke u op uw gemak kunt vergelijken en waaruit u eventueel een keuze kunt maken.

Type asbestinventarisatie

Een gecertificeerde onderneming kan asbest verwijderen op basis van een asbestinventarisatie, waaruit blijkt of er sprake is van asbest en in welke hoedanigheid dat het geval is.

Er bestaan verschillende vormen van het onderzoek, op basis van het type A, type B en type 0.

Het type 0 asbestinventarisatie wordt uitgevoerd voorafgaand aan de risicobeoordeling. Dit gebeurt conform NEN 2991. Dit is een methode om vast te stellen of er asbest aanwezig is in een gebouw dat nog in gebruik is. Vervolgens is het op basis daarvan mogelijk om een aanvullende inventarisatie uit te voeren, waaruit moet blijken waar het asbest zit en hoe dit te verwijderen valt.

Asbestdaken vanaf 2024 verboden | offerte asbest inventariseren

Asbestdaken vanaf 2024 verboden

Meer informatie over asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie rapport is nodig voordat asbest gesaneerd kan worden

Asbestinventarisatie rapport is nodig voordat asbest gesaneerd kan worden

Asbestinventarisatie type A

De asbestinventarisatie type A vindt plaats op grond van de SC-540, het is van belang dat de gecertificeerde onderneming daaraan voldoet. De opdrachtgever dient in ieder geval een bouwtekening of ander document aan te leveren, waaruit de situatie goed kan worden opgemaakt.

De uitvoering zal zich richten op alle ruimtes in het pand, waarbij er goed wordt gekeken naar of er asbest aanwezig is. De gecertificeerde onderneming maakt een indeling op basis van de SMA-rt, de StoffenManager Asbest.

Op basis daarvan blijkt welke stoffen er aanwezig zijn en welke actie er benodigd is om daar iets aan te doen.

 

Let op: indien er asbest wordt gevonden is het niet automatisch verplicht en van belang om dit te laten verwijderen. Dat is bijvoorbeeld niet het geval wanneer het gaat om hechtgebonden asbest dat niet bewerkt zal worden en daardoor geen gevaar oplevert.

De Type A asbestinventarisatie richt zich op het asbest dat direct zichtbaar is, om aan te geven waar het zit en hoe dat het best verwijderd kan worden. Dat is belangrijke informatie, die het gecertificeerde bedrijf voor de verwijdering kan gebruiken om daar op een veilige manier mee aan de slag te gaan.

Asbestinventarisatie type B

Het is daarnaast mogelijk om een asbestinventarisatie type B uit te laten voeren. Dit is noodzakelijk indien de inventarisatie type A aangeeft dat er waarschijnlijk sprake is van asbest op plaatsen die niet direct zichtbaar waren. Er is dan sprake van een aanvullend onderzoek op basis van opnieuw SC-540. Door gebruik te maken van specifieke apparatuur lukt het om de asbest in kaart te brengen en aan te geven wat er bloot komt te liggen zodra iemand bijvoorbeeld gaat slopen.

Op basis van de asbestinventarisatie Type Bb is het dus mogelijk om een sloopvergunning aan te vragen. Door goed in kaart te laten brengen hoe het er achter bijvoorbeeld de stenen uit ziet ontstaat er duidelijkheid, op basis waarvan er op voorhand maatregelen kunnen worden genomen.

Asbestinventarisatierapport

Nadat er een asbestinventarisatierapport is opgesteld kan een asbest verwijderaar daarmee aan de slag. Die dient in het bezit te zijn van SC-530. Dit is de certificering voor de bedrijven die het asbest willen verwijderen en is daarom anders dan de SC-540 voor bedrijven die de inventarisaties kunnen uitvoeren.

Samen zorgen zij ervoor dat de juiste asbestinventarisatie plaats zal vinden en dat het op basis daarvan mogelijk is om de asbest daadwerkelijk te verwijderen. Het resultaat is een sloopvergunning of een ruimte die voortaan vrij is van (losgebonden) asbest, waardoor er geen risico meer bestaat voor de gezondheid.

De specialisten die een asbestinventarisatie kunnen opstellen werken volgens de NEN-normen, die voorschrijven hoe ze daar mee om dienen te gaan en wat er nodig is om een goede controle uit te kunnen voeren. In het geval van een asbestinventarisatie type B kan het gaan om een destructief onderzoek.

Offerte Asbest inventariseren

Wilt u een gratis offerte voor een asbestinventarisatie aanvragen, bijvoorbeeld om na te gaan wat het u zal kosten om de situatie goed in kaart te laten brengen?

Veel van de gecertificeerde specialisten hiervoor berekenen vaste tarieven, waardoor het goed mogelijk is om een vergelijking te maken. Zij werken volgens de NEN-normen, waardoor er in alle gevallen hetzelfde resultaat uit zal komen.

Dat maakt het mogelijk om de specialisten voor een asbestinventarisatie te vergelijken op basis van de kosten die zij berekenen op de inventarisatie voor u uit te komen voeren. De gratis offertes maken het gemakkelijker om een goede keuze te maken.

Isolatiespecialist

Subsidieregelingen en financieringmogelijkheden

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

Van de periode 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 kunnen woningeigenaren en Vereniging Van Eigenaren een aantrekkelijke subsidie aanvragen voor het isoleren van de eigen woning(en). Voorwaarde is dat er minimaal 2 energiebesparende maatregelen genomen worden. De vergoeding bestaat uit een bedrag per vierkante meter geïsoleerde oppervlakte en bedraagt circa 20% van de totaalkosten. Het gaat om isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer, kruipruimtebodem en het aanbrengen van hoog rendementsglas.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De Nederlandse overheid verstrekt een subsidie op het laten verwijderen van asbestdaken. Deze regeling geldt voor particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie. Er wordt een vergoeding per m2 gesaneerd asbestdak verstrekt.

Subsidie op zonneboilers, warmtepompen en pelletkachels

Sinds 1 januari 2016 is er een Investeringssubsidie Duurzame Energie voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen en pelletkachels. Het subsidiebedrag per zonneboiler is gemiddeld € 700. De zonneboiler dient op de lijst van zonneboilers van de Rijksoverheid te staan. Voor warmtepompen ligt de subsidie tussen de € 1.000 en € 1.500. Voor een volledig elektrische waterpomp is de subsidie tussen de € 2.150 en € 4.000. Voor pelletkachels wordt een subsidie van rond de € 500 gegeven.

Subsidie laag BTW-tarief op arbeidsloon

Sinds 2009 geldt een permanent laag btw tarief van 6% in plaats van 21% op de arbeidskosten indien u isolerende en energiebesparende werkzaamheden aan uw woning (minimaal 2 jaar oud) laat uitvoeren. Dit scheelt per isolatievorm enkele honderden euro’s.

Subsidieregeling Laag BTW Tarief schilderwerk

Sinds 2009 geldt een permanent laag btw tarief van 6% in plaats van 21% op de arbeidskosten voor schilderwerken aan uw woning (minimaal 2 jaar oud) laat uitvoeren.

GreenLoans Lening

Een GreenLoans lening is specifiek bedoeld als financiering van het verduurzamen van de woning, met name ten behoeve van energieopwekkende systemen als zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, micro WKK/HRe ketel en windturbines. De looptijd is minimaal 5 jaar en maximaal 15 jaar.

GreenLoansEco lening

Een GreenLoansEco lening is specifiek bedoeld voor financiering van:

  • Vloer-,gevel- en dakisolatie (Rc waarde groter of gelijk aan 3,5 m2K/W)
  • Spouwmuurisolatie (Rc-waarde groter of gelijk aan 1,3 m2K/W)
  • Ramen/deuren/kozijnen
  • Warmteterugwinsysteem
  • HR-ketel (minimaal rendement van 120% bovenwaarde)
  • Gelijkstroompompen en ventilatoren

Het leningbedrag ligt tussen de € 2.500 en € 5.000.

Subsidieregeling Laag BTW op Isolatieglas

Sinds 2009 geldt een permanent laag btw tarief van 6% in plaats van 21% op de arbeidskosten indien u isolerende en energiebesparende werkzaamheden aan uw woning (minimaal 2 jaar oud) laat uitvoeren. Naast isolatiewerkzaamheden aan vloer, dak en spouwmuur geldt deze verlaging ook voor Energiezuinig HR++-glas ofwel Isolatieglas. Ook kunt u subsidie ontvangen voor het laten plaatsen van isolatieglas via de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

Subsidieregeling Laag BTW Tarief stukadoorswerk

Het stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 6%-tarief. Hieronder vallen ook het voorbereiden van het stukadoorwerk, voorbehandelingen en de gebruikte materialen.

Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening is een duurzame lening met een looptijd van maximaal 10 jaar en een (hele) lage rente. Een groot deel van de kosten van de lening wordt al gedekt door de maandelijkse besparing op energiekosten. De lening kan voor veel werkzaamheden gebruikt worden zoals bijvoorbeeld asbestsanering, dakisolatie, gevelisolatie, HR glas, HR ketel, spouwmuurisolatie, vloerisolatie, kruipruimte isolatie, warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen. De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds.

Heeft u interesse in het laten inventariseren van asbest ?

Dan is het verstandig om meerdere offertes aan te vragen. Via gratisoffertesontvangen.nl kunt u geheel gratis en zonder enige verplichting in 1 eenvoudige stap 1 tot 6 offertes aanvragen bij bedrijven in uw eigen regio.

Gratisoffertesaanvragen.nl, powered by Isoleads BV

Gratisoffertesontvangen.nl is onderdeel van Isoleads BV, een gerenommeerd internetbedrijf dat tientallen informatieve websites beheert en contacten onderhoudt met honderden bedrijven in geheel Nederland, zodat u zeker weet dat uw aanvragen beantwoord worden.

Isoleads logo
Team gratisoffertesontvangen.nl
© Gratisoffertesontvangen.nl – Eenvoudig en snel offertes aanvragen in geheel Nederland bij betrouwbare partners – Gratis & Vrijblijvend – Privacy – Disclaimer